Участие във форум International Technical Fair 2019

Представители от European Industrial Cluster (EIC) участваха в международния форум International Technical Fair 2019 в Пловдив, който се проведе в продължение на няколко дни от 23 септември до 28 септември. Събитието е едно от най-утвърдените в изложбената индустрия в Югоизточна Европа, ключово за създаването на бизнес контакти и отправна точка за развиващите се пазари. Бяха представени най-обещаващите тенденции в съвременната икономика с изложенията на иновативни технологии, машини и съвременни решения за индустрията и дома.

Съвременно инженерство – иновативно индустриално строителство и машиностроене

На 19 април 2019 г. се проведе международна среща-дискусия във ВСУ „Черноризец Храбър“, на която се обсъдиха иновативни строителни технологии и дизайн, както и екологични и безопасни решения в модерното инженерство. Във втората част от събитието Антонио Таркуинио бе поканен да представи „прозрачен цимент“, иновативен продукт, притежаващ различни свойства. Инж. Димитър Димитров, член на клъстера и представител за Австрия, презентира енергонезависима горелка за отопление на пелети, можете да разгледате и самата презентация тук: Innovationen in der Verbrennung von Biomasse

СЪВРЕМЕННО ИНЖЕНЕРСТВО – ПО-ДОБРО И БЕЗПАСНО КОНСТРУИРАНЕ

СЪВРЕМЕННО ИНЖЕНЕРСТВО – ПО-ДОБРО И БЕЗПАСНО КОНСТРУИРАНЕ

С гордост съобщаваме, че ще участваме в EU Cluster Week 2018-2019. Събитието ще се проведе във ВСУ „Черноризец Храбър“ на 19 април 2019 г. Основните теми за дискусия ще бъдат:

  • Индустриална модернизация
  • Иновации и творчество
  • Разширени технологии / произвдоство
  • Ефективност на ресурсите / Еко-иновации / Кръгова икономика
  • Интелигентна специализация
  • Умения
  • Междусекторно сътрудничество

Програма:

9:00-10:00 Регистрация

10:00-10:20 Откриване

10:20-11:00 Модул 1 Иновативно обучение в ВСУ “Черноризец Храбър”

11:00-11:15 Дискусия

11:15-11:30 Кафе пауза

11:30-12:10 Модул 2 Модерно инженерство и иновации

12:10-12:30 Дискусия

12:30 – Снимка на участниците

За повече информация тук. Можете да изтеглите формуляра за кандидатстване (и да ни го пратите обратно) от тук.

Участие в среща на ОПИК

На 14.11.2018 Европейски Индустриален Клъстер / представен от Деян Ташев, Десислава Чавдарова и Детелина Атанасова/ взе участие в програма за подкрепа на Регионални иновационни центрове с цел взаимодействие и обмен на знания и опит.
Срещата се ръководи от представители на изпълнителната власт в лицето на:
Калин Маринов зам.гл. директор на ГД ЕФК в Министерство на икономиката
Християн Султанов гл.директор ГД ЕФК в Министерство на икономиката
Даниела Малхасян държавен експерт ГД ЕФК в Министерство на икономиката.

В срещата взеха участие и представители на други организации и учебни заведения от Севeроизточния регион:

Черноморски енергиен клъстер
ИТ клъстер
Научноизследователски институт към Медицински университет Варна
Институт по хидродинамика Варна
Шуменски Университет
Научноизследователски институт към Икономически университет Варна

Целта на мероприятието е Европейски Индустриален Клъстер да участва със своите членове в програмата, която стартира за отпускане на средства за развитие на сътрудничеството между различни индустриални браншове, подобрявайки качеството на услугите чрез въвеждане на иновативни решения.

Споразумение за сътрудничество с асоциирани институции

На 16.07.2018 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Варненския университет „Черноризец Храбър“ и Асоциация „ЕИК“.

Целта на споразумението е да подпомогне Университета и Асоциацията в разработването и внедряването на нови технологии в областта на машиностроенето, разработката и интеграцията на роботизирани технологии и усъвършенствано производство със цифрово програмни машини съвместнос Варненския технически университет.

Университетът и Асоциацията ще организират и провеждат курсове за предучилищно и следдипломно обучение на студенти и служители на Асоциацията в областта на производствените технологии, с цел разработването и въвеждането нови производствени технологии и софтуерни продукти в областта на металообработването, машиностроенето и метаалните конструкции.

Асоциацията „ЕИК“ ще подпомага и участва в съвместни изследователски проекти за разработване на нови екологични производствени технологии и софтуерни продукти, разработени от студентите и изследователските институти към университета  като ги интегрира директно в производствените съоръжения на членовете на Асоциацията.

Съвместно с това беше постигнато съгласие студентите да бъдат подпомагани от Асоциацията за производството на прототипи и провеждане на полеви тестове във фирмите членове на Асоциацията.

Асоциацията ще предприеме всички необходими стъпки, за да произведе, тества  и защитава чрез патенти всички съвместни проекти.

Споразумението предлага и възможност за заемане на свободни позиции във фирмите членове на Асоциацията на успешно представените студенти след дипломирането им.

 

Най-важното от Субкон Експо 2018

Нетипично за острова хубаво време маркира началото на „Субкон Експо“ – най-голямото инженерно изложение във Великобритания. ЕИК се представи блестящо и осъществи директни контакти със собственици и управители на английски фирми от всякакъв мащаб.

Във фокуса на разговорите бяха редица от постиженията на ЕИК, големите възможности, които предлага икономическата структура „индустриален клъстер“ и отличната организация на логистиката в оутсорсинг проектите.

Лично управителят на ЕИК г-н Деян Ташев представи технологичните възможности на клъстера и някои от големите, вече завършени от ЕИК проекти на бъдещите си клиенти. Подчертано силният интерес от страна на английските контрагенти подготви почвата за успешно сътрудничество между България и Великобритания.

Конференция – Интелигентна специализация и трансфер на технологии

Бордът на EIC участва в конференцията интелигентна специализация и трансфер на технологии като иновативни двигатели за регионален растеж в София

03 май 2018 г.
04 май 2018 г.
София (BG)
Интелигентната специализация, трансферът на технологии и цифровата икономика – инвестициите в научни изследвания, иновации и човешки капитал са ключови приоритетни области за насърчаване на заетостта и растежа.
Възможностите и предизвикателствата на иновациите и реакцията на Европа към тях са темите на тази конференция, с акцент върху Югоизточна Европа, включително Западните Балкани, и за конструктивен диалог между институциите и бизнеса.

 

Среща с ръководството и членове на Клъстер Бултехнопласт и EIC

След обмяната на целите на участниците, беше взето решение да се обединят усилията и компетенции им и да започнат сътрудничество в международния маркетинг като участия на международни панаири.

© 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^