Услуги

1) Проектиране и инженерни услуги

Всички членове на клъстера могат да поискат съдействие от инженерния екип, за изработката на проекти и софтуерно сътрудничество от клъстера или инженерните отдели на различните членове, които да им помогнат при разработването на нови продукти, проекти, тестване и създаване на спецификация, създаване на прототипи и подбиране на най подходящи технологии за проекта.

2) Патентни услуги

Проучване за патентни и дизайн.

Съдействие при заявка за патент и подаване на документи за защита на интелектуалната собственост на членовете на клъстера.

Отговорник:

Димитър Димитров

Технически директор

Мобилен: +43 681 20 886 207

3) Технологичен хадзор

Клъстерът предоставя на членовете информация за най-новите налични технологии и решения за възможна интеграция.

Клъстерът помага на члена да намери най-доброто налично оборудване според конкретните нужди и предоставените технически спецификации.

Отговорник:

Детелина Атанасова

Мобилен: +359 888 702 709

4) Международни маркетингови услуги

Участие в изложби и събития, популяризиращи продуктите и дейностите на членовете на клъстера.

Извършване на Маркетинг към регионален и международен пазар чрез мрежа от агенти и представители.

Отговорник:

Деян ТАШЕВ

Мобилен: +359 888 280 563

© 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^