Съвременно инженерство – иновативно индустриално строителство и машиностроене

На 19 април 2019 г. се проведе международна среща-дискусия във ВСУ „Черноризец Храбър“, на която се обсъдиха иновативни строителни технологии и дизайн, както и екологични и безопасни решения в модерното инженерство. Във втората част от събитието Антонио Таркуинио бе поканен да представи „прозрачен цимент“, иновативен продукт, притежаващ различни свойства. Инж. Димитър Димитров, член на клъстера и представител за Австрия, презентира енергонезависима горелка за отопление на пелети, можете да разгледате и самата презентация тук: Innovationen in der Verbrennung von Biomasse

© 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^