Станете член

Европейски Индустриален Клъстер

КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛЕНСТВО 2018

Членството се подновява автоматично на следващата година, освен ако не е изрично упоменато от члена преди януари 2019г.

  Моля, попълнете задължителните полета *


  Ние, долуподписаният КАНДИДАТ:*

  Юридическо наименование:* Адрес:* Пощенски код:* Град:* Държава:* Телефон:* Имейл:* Интернет сайт:

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

  Име и фамилия:* Длъжност:* Телефон: Мобилен тел:* Имейл:

  ВТОРО ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

  Име и фамилия: Длъжност: Телефон: Мобилен тел: Имейл:

  КОНТАКТ ЗА ПЛАЩАНЕ:

  Име и фамилия: Длъжност: Телефон: Мобилен тел: Имейл: Адрес за плащане (ако е различен):

  *

  Сума на вноската за 2018г

  Активен член

  Минимална вноска (без ДДС)

  Асоциация / Федерация - служители (*)

  - < 500 служители

  1/2x

  1 122 €

  *

  - 500 to 1 000 служители

  1/2x

  2 142 €

  *

  - 1 000 to 2 000 служители

  1/2x

  5 355 €

  *

  - 2 000 to 3 000 служители

  1/2x

  10 710 €

  *

  - > 3 000 служители

  1/2x

  16 065 €

  *

  Фирми, оборот - служители (*)

  - < 1000 K€  

  1/2x

  561 €

  *

  - 1 000 K€ / 5 000 K€

  1/2x

  967 €

  *

  - 5 000 K€ / 10 000 K€

  1/2x

  1 632 €

  *

  - 10 000 K€ / 50 000 K€

  1/2x

  5 355 €

  *

  - > 50 000 K€

  1/2x

  10 710 €

  *

  * Забележка: Под брой на служителите се разбира общият брой на служителите на федерацията, асоциацията или фирмата.

  Сума на вноската (без ДДС) / €:*

  Общо без ДДС / €:*

  Град* Дата*

  * При получаване на вашият формуляр за членство ще получите фактура за плащане по банков път.

  © 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^