Конференция – Интелигентна специализация и трансфер на технологии

Бордът на EIC участва в конференцията интелигентна специализация и трансфер на технологии като иновативни двигатели за регионален растеж в София

03 май 2018 г.
04 май 2018 г.
София (BG)
Интелигентната специализация, трансферът на технологии и цифровата икономика – инвестициите в научни изследвания, иновации и човешки капитал са ключови приоритетни области за насърчаване на заетостта и растежа.
Възможностите и предизвикателствата на иновациите и реакцията на Европа към тях са темите на тази конференция, с акцент върху Югоизточна Европа, включително Западните Балкани, и за конструктивен диалог между институциите и бизнеса.

 

© 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^