Участие в среща на ОПИК

На 14.11.2018 Европейски Индустриален Клъстер / представен от Деян Ташев, Десислава Чавдарова и Детелина Атанасова/ взе участие в програма за подкрепа на Регионални иновационни центрове с цел взаимодействие и обмен на знания и опит.
Срещата се ръководи от представители на изпълнителната власт в лицето на:
Калин Маринов зам.гл. директор на ГД ЕФК в Министерство на икономиката
Християн Султанов гл.директор ГД ЕФК в Министерство на икономиката
Даниела Малхасян държавен експерт ГД ЕФК в Министерство на икономиката.

В срещата взеха участие и представители на други организации и учебни заведения от Севeроизточния регион:

Черноморски енергиен клъстер
ИТ клъстер
Научноизследователски институт към Медицински университет Варна
Институт по хидродинамика Варна
Шуменски Университет
Научноизследователски институт към Икономически университет Варна

Целта на мероприятието е Европейски Индустриален Клъстер да участва със своите членове в програмата, която стартира за отпускане на средства за развитие на сътрудничеството между различни индустриални браншове, подобрявайки качеството на услугите чрез въвеждане на иновативни решения.

© 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^