СЪВРЕМЕННО ИНЖЕНЕРСТВО – ПО-ДОБРО И БЕЗПАСНО КОНСТРУИРАНЕ

СЪВРЕМЕННО ИНЖЕНЕРСТВО – ПО-ДОБРО И БЕЗПАСНО КОНСТРУИРАНЕ

С гордост съобщаваме, че ще участваме в EU Cluster Week 2018-2019. Събитието ще се проведе във ВСУ „Черноризец Храбър“ на 19 април 2019 г. Основните теми за дискусия ще бъдат:

  • Индустриална модернизация
  • Иновации и творчество
  • Разширени технологии / произвдоство
  • Ефективност на ресурсите / Еко-иновации / Кръгова икономика
  • Интелигентна специализация
  • Умения
  • Междусекторно сътрудничество

Програма:

9:00-10:00 Регистрация

10:00-10:20 Откриване

10:20-11:00 Модул 1 Иновативно обучение в ВСУ “Черноризец Храбър”

11:00-11:15 Дискусия

11:15-11:30 Кафе пауза

11:30-12:10 Модул 2 Модерно инженерство и иновации

12:10-12:30 Дискусия

12:30 – Снимка на участниците

За повече информация тук. Можете да изтеглите формуляра за кандидатстване (и да ни го пратите обратно) от тук.

© 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^