Станете член

Европейски Индустриален Клъстер

КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛЕНСТВО 2018

Членството се подновява автоматично на следващата година, освен ако не е изрично упоменато от члена преди януари 2019г.

Моля, попълнете задължителните полета *Ние, долуподписаният КАНДИДАТ:*

Юридическо наименование:* Адрес:* Пощенски код:* Град:* Държава:* Телефон:* Имейл:* Интернет сайт:

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Име и фамилия:* Длъжност:* Телефон: Мобилен тел:* Имейл:

ВТОРО ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Име и фамилия: Длъжност: Телефон: Мобилен тел: Имейл:

КОНТАКТ ЗА ПЛАЩАНЕ:

Име и фамилия: Длъжност: Телефон: Мобилен тел: Имейл: Адрес за плащане (ако е различен):

*

Сума на вноската за 2018г


Активен член


Минимална вноска (без ДДС)

Асоциация / Федерация - служители (*)

- < 500 служители

1/2x

1 122 €

*

- 500 to 1 000 служители

1/2x

2 142 €

*

- 1 000 to 2 000 служители

1/2x

5 355 €

*

- 2 000 to 3 000 служители

1/2x

10 710 €

*

- > 3 000 служители

1/2x

16 065 €

*

Фирми, оборот - служители (*)

- < 1000 K€  

1/2x

561 €

*

- 1 000 K€ / 5 000 K€

1/2x

967 €

*

- 5 000 K€ / 10 000 K€

1/2x

1 632 €

*

- 10 000 K€ / 50 000 K€

1/2x

5 355 €

*

- > 50 000 K€

1/2x

10 710 €

*

* Забележка: Под брой на служителите се разбира общият брой на служителите на федерацията, асоциацията или фирмата.

Сума на вноската (без ДДС) / €:*

Общо без ДДС / €:*

Град* Дата*

* При получаване на вашият формуляр за членство ще получите фактура за плащане по банков път.