Споразумение за сътрудничество с асоциирани институции

На 16.07.2018 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Варненския университет „Черноризец Храбър“ и Асоциация „ЕИК“.

Целта на споразумението е да подпомогне Университета и Асоциацията в разработването и внедряването на нови технологии в областта на машиностроенето, разработката и интеграцията на роботизирани технологии и усъвършенствано производство със цифрово програмни машини съвместнос Варненския технически университет.

Университетът и Асоциацията ще организират и провеждат курсове за предучилищно и следдипломно обучение на студенти и служители на Асоциацията в областта на производствените технологии, с цел разработването и въвеждането нови производствени технологии и софтуерни продукти в областта на металообработването, машиностроенето и метаалните конструкции.

Асоциацията „ЕИК“ ще подпомага и участва в съвместни изследователски проекти за разработване на нови екологични производствени технологии и софтуерни продукти, разработени от студентите и изследователските институти към университета  като ги интегрира директно в производствените съоръжения на членовете на Асоциацията.

Съвместно с това беше постигнато съгласие студентите да бъдат подпомагани от Асоциацията за производството на прототипи и провеждане на полеви тестове във фирмите членове на Асоциацията.

Асоциацията ще предприеме всички необходими стъпки, за да произведе, тества  и защитава чрез патенти всички съвместни проекти.

Споразумението предлага и възможност за заемане на свободни позиции във фирмите членове на Асоциацията на успешно представените студенти след дипломирането им.

 

© 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^