Програма

Програма за ефективно и устойчиво производство

Интегриране на новаторски решения в индустрията, идващи от научни изследвания и патенти, които използват потенциала на интелигентната специализация, за да се въведат нови и ефикасни висококачествени технологии и продукти с новаторски високо ефективни енергийни решения на базата на биомаса със екологични емисии на CO2.
Идеята е да се разработи европейска мрежа от конкурентни пилотни предприятия в ключови производствени области, където компаниите да могат да произвеждат прототипи и да тестват новаторски решения преди да се осъществи индустриализацията.

Основните цели са:

Намаляване на потреблението на енергия, емисиите, ресурсите и отпадъците.

Производство на прототипи

Производство на прототипи на патентовани пелетни печки с финални тестове и внедряване на технологии за серийно производство.

План – Да, можем

Е персонализирана програма за растеж, насочена изключително от бизнеса за бизнеса от сектор индустриално производство , машиностроене и машинообработващи технологии.

Програмата съчетава анализ с план за действие и коучинг от експерти в бизнес стратегиите. Тя позволява на всички участници да идентифицират предизвикателствата, които са от решаващо значение за растежа на тяхната компания и стратегиите, които могат да предприемат, за да достигнат нови етапи на развитие.

План – Да, правим

Персонализирана Програма за бъдещето вашата компания чрез анализ на стратегическия план на компанията, най-новите финансови отчети, промоционални документи, търговски изложения и уебсайт

Специалистите по коучинг ще ви придружат професионално, за да ви помогнат по-бързо да постигнете целите си за растеж:

  • Инвестиционни стратегии и предложения
  • Оптимизация на производството
  • Маркетингови планове
  • Усъвършенстване на производствено мениджърските екипи
  • Стратегическо планиране

План – Да, заедно

Представлява изпълнение стъпка по стъпка чрез прилагането на начертаните стратегии с всички свързани индустрии и им помага да работят по-ефективно.

План – Да, знаем

Е програма за непрекъснато обучение за подобряване на подготовката на кадрите в компаниите чрез специализирани курсове за обучение, обмен на персонал, добри практики и семинари.

План – Бартер

Доброволна платформа за участие за обмен на суровини и машинно време между членовете.

План – Борса проекти

Представлява отворена интернет платформа за обмен и сътрудничество по конкретни проекти, управлявани от клъстера.

 

© 2018 European Industrial Cluster. All Rights Reserved. ^